PROJECTE: EXPLORADORS DEL TEMPS

[En Catalan]

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

Saps què passa a les ciutats quan plou o quantes vegades s’ha inundat el teu barri? Sabies que a Barcelona hi ha una de les sèries de dades de pluja més antigues d’Europa? Aquest projecte et convida a resoldre a aquestes i altres preguntes de manera activa i participativa.
Les activitats del projecte “Exploradors del temps” tenen com a objectiu millorar els coneixements sobre els riscos hidrometeorològics, com per exemple les inundacions, la sensibilització enfront els riscos naturals o la conservació del medi ambient. També vol generar un espai de reflexió i intercanvi de coneixements sobre els impactes i l’adaptació al canvi climàtic de les ciutats i els seus ciutadans. Per fer-ho parteix de la curiositat i interès pels episodis que han afectat a la ciutat al llarg de la història i les institucions i personatges vinculats amb aquestes observacions.
Per altra banda, es vol donar a conèixer la importància de la ciència ciutadana. Durant els últims anys s’ha anat incrementat la participació dels ciutadans i ciutadanes en la recerca científica, no obstant en algunes àrees de coneixement aquesta ja fa anys que existeix. El cas de la meteorologia és paradigmàtic, amb importants figures en el passat (homes i dones) i que gràcies a les quals actualment, disposem d’aquesta informació tant valuosa.

TALLERS

Taller 1. “Fem córrer l’aigua”
Durada: 2 h (1 h la primera part+1h la segona part) aproximadament.
Públic objectiu: públic familiar i/o infantil/escolar amb edats d’entre 6 i 12 anys aproximadament.
Breu descripció: Durant el taller es fa un recorregut pel cicle de l’aigua amb experiments i propostes pràctiques. S’experimenta amb la “pluja”, mitjançant una maqueta que simula un territori: els participants situen casetes en la maqueta i experimenten quins efectes té la pluja en funció del terreny i de l’ocupació d’aquest.
El taller consta d’una segona part opcional, en la que es construeix un pluviòmetre mitjançant ampolles d’aigua que portarà cada participant* (se’ls hi comunicarà prèviament al taller).
*Si es fa amb infants petits cal preveure ajuda per evitar que es facin mal tallant l’ampolla.
Al llarg del taller es treballen conceptes com intensitat de pluja, cabal, permeabilitat-impermeabilitat, inundacions, zones inundables, parts d’un riu i d’una conca hidrogràfica, risc i prevenció, entre altres conceptes.
Requeriments: una sala amb taules i cadires. Canó projector. Un punt d’aigua proper.

          

Taller 2. “Explorant els riscos naturals a la ciutat”
Durada: entre 45 min i 2 h (en funció disponibilitat del temps i estructura que es decideixi finalment del taller).
Públic objectiu: públic familiar i adult. Grups d’unes 10-20 persones.
Breu descripció: l’activitat s’inicia amb una breu introducció teòrica. Després s’experimenta amb una maqueta que simula un territori en la que es ‘fa ploure’. Els participants han de situar construccions en aquest territori. Mitjançant la maqueta s’analitzen els efectes de la pluja en funció del terreny i la localització de les construccions i les mesures de protecció.
Posteriorment, en base a un mapa de la ciutat i un del barri, se situen imatges d’episodis d’inundacions històrics i es recorden episodis que hagin afectat al barri. En el mateix mapa se situen infraestructures clau (p.ex. dipòsits pluvials) i zones verdes i s’identifiquen de manera col·laborativa les zones o punts conflictius en relació a les inundacions i les pluges intenses.
En el taller es treballen conceptes com risc, vulnerabilitat, prevenció (dipòsits pluvials), inundacions, zones inundables, ordenació del territori, conca hidrogràfica, intensitat de la pluja, cabal i permeabilitat-impermeabilitat.
Requeriments: una sala amb taules i cadires. Canó projector. Un punt d’aigua proper.

EXPOSICIÓ

Exposició sobre la història de l’afició meteorològica
Durada: segons disponibilitat (entre 2 setmanes i 2 mesos).
Públic objectiu: públic general.
Breu descripció: exposició sobre clima, meteorologia, canvi climàtic i història de l’afició meteorològica a Catalunya.
El clima ens ha interessat des de sempre, perquè és un factor fonamental per a la nostra supervivència. Parlem del temps que farà, del canvi climàtic, dels refugiats climàtics, fins i tot parlem del temps quan no sabem què dir... Però sabem en realitat a què ens referim quan parlem del temps meteorològic o del clima?
Avui dia sembla natural que hi hagi persones dedicades a estudiar l’atmosfera i el clima o a cercar les causes quan es produeix una catàstrofe meteorològica. Però, fa més d’un segle, qui es preocupava del temps? Per què ho feien? Quins coneixements tenien?
L’exposició vol ser un reflex de l’excepcional interès i afició per la meteorologia a Catalunya i vol donar resposta a alguns interrogants sobre com i què s’observava, o sobre els canvis que hi ha hagut en els darrers 100 anys.
Us convidem doncs, a acompanyar-nos en aquest passeig pel passat i el present de l’afició meteorològica al nostre país.
L’exposició es basa, principalment, en els quatre àmbits temàtics que es llisten a continuació:
- Meteorologia i climatologia
- Canvi climàtic
- Figures i institucions clau en la història de l’afició meteorològica
- L’afició meteorològica en l’actualitat

Espai: una sala àmplia amb espai per plafons, amb vies a les parets o cables per penjar-hi cartells. Actualment s’està preparant una versió itinerant en format de “roll-up” (expositors portàtils auto-enrotllable). En cas d’interès sol·liciteu la guia tècnica.
Es pot agafar completa o per àmbits.

CONTACTE

Persona de contacte: Montserrat Llasat-Botija

Email: mllasat@meteo.ub.edu

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i el projecte HOPE (CGL2014-52571-R, Ministerio de Economia, Industria y Competitividad).